Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μουσταΐρα που περιλαμβάνει 12 ιστορικές μελέτες γραμμένες με κριτική διάθεση στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας. 

Όπως σημειώνει ο ίδιος, αρκετές φορές η Ιστορία γράφεται από επιστήμονες ιστορικούς που φορούν "χρωματιστούς παραμορφωτικούς φακούς", γεγονός που δημιουργεί "ψευδή δεδομένα". 

Τον πρόλογο έχει γράψει ο Κώστας Δανούσης, γνωστός και στην Αργολίδα για τις ιστορικές του μελέτες και τη συμβολή του στην ανάγνωση της "μικρής" και της "Μεγάλης" Ιστορίας.