Ο Δήμος Ναυπλιέων στο πλαίσιο ενός προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης, εντάχθηκε στο δίκτυο ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης της εταιρείας RECYCOM.

 


Τοποθετήθηκαν σήμερα, 2 ειδικοί κόκκινοι κάδοι σε κεντρικά σημεία της Πόλης του Ναυπλίου που είναι προσιτά στο κοινό.Έπειτα από τη συλλογή των περισυλλεγμένων υλικών η Εταιρεία προβαίνει στην κατάλληλη διαλογή με σκοπό τη διάθεση μέρους τους σε επανάχρηση και μέρους του προς ανακύκλωση για δημιουργία πανιών καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και συναφούς υλικού και ανάλογες χρήσεις, ενώ μπορεί να προσφέρει μέρος αυτών, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και σε κοινωνικές δράσεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του δικού της προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.


Μερικά από τα οφέλη της παραπάνω συνεργασίας είναι:


1. Σημαντική ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα είδη αυτά θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο Δήμος οδηγεί σε υγειονομική ταφή με σημαντικό οικονομικό κόστος διαχείρισης


2. Οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4042/2012, για τις ποσότητες ανακυκλούμενων, ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.


3. Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του δήμου σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.