Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο.

 


Στη διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.


Ο Δήμος Ναυπλιέων συμμετέχει ήδη στα εξής συστήματα Ανακύκλωσης, τα οποία απευθύνονται στους Δημότες:


▪ Ανακύκλωση Συσκευασιών (μπλε κάδος)


▪ Ανακύκλωση γυαλιού (Μπλε Κώδωνες)


▪ Ανακύκλωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών συσκευών


▪ Ανακύκλωση λαμπτήρων (ισόγειο Δημαρχείου)


▪ Ανακύκλωση Χαρτιού


▪ Ανακύκλωση μπαταριών (Δημαρχείο)


Ο Δήμος έχει δρομολογήσει και τη δραστηριοποίηση νέων ρευμάτων:


▪ Δίκτυο Συλλογής βιοαποβλήτων (Καφέ Κάδος), έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, από 31/08/2020.


▪ Τοποθέτηση Κόκκινου Κάδου (συλλογής ενδυμάτων, υποδημάτων, ρουχισμού).


Δράσεις Ανακύκλωσης που αφορούν στις Υπηρεσίες του Δήμου:


▪ Ανακύκλωση μελανιών και τόνερ


▪ Ανακύκλωση ορυκτελαίων των οχημάτων του Δήμου


▪ Ανακύκλωση ελαστικών των οχημάτων Δήμου


▪ Απόσυρση – ανακύκλωση των οχημάτων του Δήμου


Η ύπαρξη αποδέκτη για τα ανακυκλώσιμα υλικά και γιατα απορρίμματα γενικότερα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της αλυσίδας.