ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΠινακίδες τοποθετήθηκαν για το πλούσιο οικοσύστημα της περιοχής Παλαμήδι - Ακροναυπλία

Οι Φίλοι του Yγρότοπου Ναυπλίου Ν Κίου σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας έφτιαξαν πινακίδες στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

 


Οι πινακίδες τοποθετήθηκαν στην διαδρομή Αρβανιτιάς Καραθώνας (δύο στην Αρβανιτιά και δύο στην Καραθώνα)  για την ενημέρωση τω πολιτών  για το σημαντικό οικοσύστημα της περιοχής Παλαμήδι – Ακροναυπλίας. Η χλωρίδα της Ακροναυπλίας και του Παλαμηδίου περιλαμβάνει ορισμένα σπάνια, απειλούμενα και ενδημικά φυτά. Ο βραχώδης λόφος αποτελεί βιότοπο ενδημικών φυτών όπως τα, Stachys swainsonii subsp. Argolica, Campanula andrewsii subsp. Andrewsii, Petrorhagia armerioides var. Armerioides, Daphne jasminea, Stachys chrysantha κ.λπ.  Σημαντική σπονδυλωτή πανίδα (εξαιρουμένων των πτηνών) καταγράφεται επίσης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ειδών στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως τα Algyroides moreoticus και Podacris peloponnesiacus. Επίσης στην  πανίδα της περιοχής πρέπει να γίνει αναφορά σε μεγάλη ποικιλία πουλιών που φωλιάζουν στην περιοχή. 


Αρμόδιος για τη διατήρηση και διαχείριση της περιοχής  του Δικτύου Natura 2000, Παλαμήδι Ακροναυπλία είναι ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ).


Oι πινακίδες σε υψηλή ανάλυση:
Για την κατασκευή και την τοποθέτηση συνέβαλαν με χρήματα οι Φίλοι του Υγρόποπου Ναυπλίου - Νέας Κίου με τη βοήθεια και την χορηγία φίλων. 

No comments:

Powered by Blogger.