ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΚαινοτόμες δράσεις διαχείρισης σκουπιδιών στο Ναύπλιο ως το 2025

 Ο Δήμος Ναυπλιέων διαθέτει ένα σχέδιο δράσης με ορίζοντα το 2025. Eκπόνησε Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ), που δίνει έμφαση σε καινοτόμες δράσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του Δήμου.

 


Αντικείμενό του είναι η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης (μείωσης παραγωγής), χωριστής διαλογής στην πηγή, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης των ΑΣΑ, με στόχο τη μείωση των Αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και τη διαχείρισή τους με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, των ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και ΕΣΔΑ.


Οι βασικοί άξονες που προτείνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου και αναλύονται σε επιμέρους δράσεις/υποδομές είναι:


• Η εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης, (χρηματοδότηση πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») σε σημεία που θα εξυπηρετούν το σύνολο των Δημοτών, παρέχοντας την δυνατότητα χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων Αποβλήτων.


• Η οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων, ( χρηματοδότηση ΥΜΕΠΕΡΑΑ) σταδιακά, και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του 2025, όλοι οι Δημότες να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο Καφέ Κάδων.


• Η προώθηση της κομποστοποίησης, σε επίπεδο νοικοκυριών, σχολείων αλλά και κεντρικά σε δημοτικές εγκαταστάσεις.


• Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της χωριστής συλλογής και προεπεξεργασίας πράσινων Αποβλήτων. (χρηματοδότηση ΥΜΕΠΕΡΑΑ)


• Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των Ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων (συσκευασίες, ΑΗΗΕ, Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών), καθώς και της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυάλινων συσκευασιών.


• Η βελτίωση του συστήματος χωριστής συλλογής ογκωδών Αποβλήτων.


• Η οργάνωση ολοκληρωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και κατάλληλου μηχανισμού για το συντονισμό και παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.


• Η πιλοτική εφαρμογή συστήματος: «Πληρώνω όσο Πετάω».


• Ο σχεδιασμός λειτουργίας ΚΔΕΥ (Επαναχρησιμοποίησης υλικών).


• Η κατασκευή και λειτουργία Πράσινου Σημείου (έχει υποβληθεί πρόταση προς χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

No comments:

Powered by Blogger.