Ο Δήμος Ναυπλιέων, με βάση αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής του πολιτικής, ξεκίνησε τη διαδικασία για την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω ανάπτυξης δικτύου σε επιλεγμένα σημεία όλου του Δήμου.

 


Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στα πλαίσια της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ.


 Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε σχέση με επιβλαβείς για την υγεία ρύπους, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2.5 μικρομέτρων (PM2.5), αποτελεί σημαντική συνιστώσα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των εκπομπών και τον μετριασμό των επιπέδων ρύπανσης, με απώτερο στόχο τη έγκαιρη ενημέρωση και προστασία των δημοτών, και ιδίως των ευπαθέστερων ομάδων, από την υπέρμετρη έκθεση.