Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. ,που δραστηριοποιείται στο χώρο των φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο για την στελέχωση του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.

Περιγραφή Θέσης :

Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων.Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 

 • Η εμπειρία σε συστήματα ERP και ειδικά η γνώση προγράμματος SAP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

 • Άριστος χειρισμός Η/Υ, πολύ καλή γνώση MS Office.

 • Καλή γνώση Αγγλικών.

 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.

 • Αναλυτική σκέψη, με δυνατότητες προγραμματισμού και οργάνωσης.

 • Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.

 • Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση των αναγκών του τμήματος.


Παροχές Εταιρείας:


 • Σταθερό πακέτο αποδοχών

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 • Συνεχής εκπαίδευση


 Αποστολές βιογραφικών: email: mail@mitrosilis.gr


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη .


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.