Νέο φοιτητικό αίμα στο Ναύπλιο από Σεπτέμβρη!Τα μόρια για εισαγωγή στη σχολή ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. στο ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (Κωδικός σχολής στο μηχανογραφικό 1517), είναι 9.228 μόρια (Επιστημονικό πεδίο 1/2/3/4), με Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 8.27. Ο πρώτος επιτυχών συγκέντρωσε 15.492 μόρια, ενώ η σχολή ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) έχει 113 θέσεις.


Τα μόρια για εισαγωγή στη σχολή ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. στο ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (Κωδικός σχολής στο μηχανογραφικό 0362), είναι 8.225 μόρια (Επιστημονικό πεδίο 1), με Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 8.94. Ο πρώτος επιτυχών συγκέντρωσε 11.868 μόρια, ενώ η σχολή ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) έχει 87 θέσεις.