Λουκέτο στο παράνομο (μη αδειοδοτημένο χώρο) καταφύγιο ζώων συντροφιάς στα παλιά σφαγεία του Άργους, στην Κόκλα, βάζει με ξαφνική απόφασή της η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δίνοντας προθεσμία 4 μηνών για να απομακρυνθούν όλα τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί.


Η απόφαση με θέμα: «Κλείσιμο χώρου συγκέντρωσης / καταφυγίου / ενδιαιτήματος ζώων συντροφιάς, που βρίσκεται στα παλαιά σφαγεία της περιοχής Κόκλα του Δήμου Άργους – Μυκηνών, χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» έχει κοινοποιηθεί από την περασμένη Δευτέρα στο δήμο, αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους, το οποίο καλείται να διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης.Επίσης, ο Δήμος θα πρέπει να διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των ζώων που θα απομακρυνθούν, όπως σήμανση, υγειονομική κατάσταση, νέοι ιδιοκτήτες ή τυχόν χώροι επανένταξης και τα λοιπά όπως προβλέπει ο νόμος.Με την νόμιμη απομάκρυνση και του τελευταίου ζώου, ο Δήμος πρέπει να ενημερώσει τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και στη συνέχεια ο χώρος θα αποδεσμευθεί προς χρήση από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν θα επιτρέψει εις το εξής την είσοδο νέων ζώων συντροφιάς.