Σαββάτο 5 απόγευμα, κορωνοϊός σε διακοπές.


Οδός Αμαλίας, επί των θέσεων πάρκινγκ για ΑμεΑ.  Απορρίματα, λιωμένα παγωτά στο πεζοδρόμιο, σκουπίδια διάσπαρτα απο τον αέρα. 


Μια αισθητική ομορφιά του δυτικού πολιτισμού και του νεωτερισμού.