Ύστερα από πολλά χρόνια, φωταγωγήθηκε,αφού ήρθε ξανά στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού.


Το Μπούρτζι λοιπόν, ύστερα από πολλές περιπέτειες, αστείες φωταγωγήσεις με προβολείς της κακιάς ώρας, φώτισε επιτέλους το βολταρικό λιμάνι του Ναυπλίου.Το χρωματάκι του φωτισμού ελαφρώς λιγότερο κίτρινο από το προηγούμενο αλλά...επιβλητικό γύρω από το πέτρινο κάστρο της θάλασσας.