Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα μέσα από τις Πανελλήνιες 2021 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τους συντελεστές βάσει των οπoίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα.


Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τις Πανελλήνιες 2021, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 167 ΘΕΣΕΙΣ


ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 140 ΘΕΣΕΙΣ


Επίσης είναι ήδη γνωστό πως η Τουριστική Σχολή Άργους θα καλύψει 50 θέσεις, στις ειδικότητες Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τουρισμό. Οι θέσεις στα Δημόσια ΙΕΚ θα καλυφτούν φέτος μέσω των δηλώσεων στα  Μηχανογραφικά των υποψηφίων.