Με 3.200.000 ευρωπουλάκια εντάχθηκε η πράξη "Αποκατάσταση και ανάδειξη κτηρίου Βίγγα στο Ναύπλιο" σε πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με δικαιούχο του έργου την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 


Με το παρόν έργο, προβλεπεται η αποκατάσταση και η ανάδειξη του μνημείου. Ο ισόγειος χώρος θα μετατραπεί σε πολιτιστικό-εκθεσιακό χώρο και χώρο υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και περιοδικών εκθέσεων.

 

Στους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου θα φιλοξενούνται τα νέα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, το οποίο αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής μας υπηρεσίας.


Με τη μεταστέγαση των γραφείων της ΕΦΑ από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, στο οποίο μέχρι τώρα φιλοξενούνται, απελευθερώνονται και σημαντικοί χώροι του μουσείου οι οποίο θα μπορούν πλέον να φιλοξενούν μόνιμες ή και περιοδικές εκθέσεις ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης.