ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟEπικίνδυνες μετρήσεις στο Βιολογικό Άργους και Ναυπλίου - Μια έρευνα που οδηγείται στον εισαγγελέα

 Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε στις 11/3/2021 με επιστημονικό του συνεργείο επιτόπιες δειγματοληψίες και μετρήσεις στα πόσιμα νερά και στα απόβλητα του κοινού βιολογικού καθαρισμού Άργους Ναυπλίου ούτως ώστε να διαπιστωθούν η ένταση και η έκταση των προβλημάτων, ώστε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τους.

 


Από τα αποτελέσματα των επιτόπιων μετρήσεων και μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων (βλέπε πίνακες) διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:


1) Στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Άργους στα 7 δείγματα τα 4 βρέθηκαν ακατάλληλα για πόση και για χρήση από την πλευρά του μικροβιακού φορτίου και ιδιαίτερα στην παιδική χαρά όπου οι εντερόκοκκοι και τα κολοβακτηρίδια είναι αυξημένα σε σχέση με το όριο που είναι μηδέν.


2) Στο Ναύπλιο στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης σε ένα μόνο δείγμα από τα 7 παρατηρήθηκε απόκλιση από το όριο, το ίδιο και στην Κόρινθο.


3) Όσον αφορά τα δείγματα που πάρθηκαν 500 μέτρα από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού στην παραλία του Ναυπλίου τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. (βλέπε πίνακα)


Ατμοσφαιρική ρύπανση


ΑΡΓΟΣ


Σύμφωνα με τις μετρήσεις στο Άργος οι μετρήσεις των PM2,5 και PM10 είναι εντός επιτρεπτών ορίων. Οι μετρήσεις των VOC είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο (0,31) και κυμαίνονται σε τιμές 0,85-0,99 mg/m3. Οι μετρήσεις Φορμαλδεΰδης είναι ελάχιστα πάνω από το όριο (0,02) και κυμαίνονται μεταξύ 0,02-0,06 mg/m3. Όσον αφορά την Η/Μ ακτινοβολία αρκετές τιμές είναι εντός ορίου με εξαιρέσεις σε κάποιες τιμές.


ΝΑΥΠΛΙΟ


Σύμφωνα με τις μετρήσεις στο Ναύπλιο οι μετρήσεις των PM2,5 και PM10 είναι εντός επιτρεπτών ορίων. Οι μετρήσεις των VOC είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο (0,31) και κυμαίνονται σε τιμές 0,85-0,95 mg/m3. Οι μετρήσεις Φορμαλδεΰδης είναι ελάχιστα πάνω από το όριο (0,02) και κυμαίνονται μεταξύ 0,02-0,10 mg/m3. Όσον αφορά την Η/Μ ακτινοβολία αρκετές τιμές είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο.


ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ


ΑΡΓΟΣ


Όσον αφορά το Διαλυμένο Οξυγόνο, οι τιμές είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο (5mg/L), οι τιμές αγωγιμότητας είναι εντός επιτρεπτού ορίου και οι τιμές θολερότητας είναι μικρότερες του 1. Δεν υπήρχε οσμή, χρώμα, ούτε αιωρούμενα σωματίδια.


ΝΑΥΠΛΙΟ


Όσον αφορά το Διαλυμένο Οξυγόνο, οι τιμές είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο (5mg/L), οι τιμές αγωγιμότητας με εξαίρεση τα δείγματα από τα απόβλητα του Βιολογικού Καθαρισμού, όπου ήταν πολύ αυξημένες, είναι εντός επιτρεπτού ορίου και οι τιμές θολερότητας, με εξαίρεση τα δείγματα από τα απόβλητα του Βιολογικού Καθαρισμού, όπου ήταν πολύ αυξημένες και κυμαίνονταν στην τιμή 6, είναι μικρότερες του 1. Δεν υπήρχε οσμή, χρώμα, ούτε αιωρούμενα σωματίδια στα δείγματα από το κέντρο του Ναυπλίου, αλλά υπήρχε οσμή και χρώμα στα δείγματα από τα απόβλητα του Βιολογικού Καθαρισμού.


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ


ΑΡΓΟΣ


Όσον αφορά τα Κολοβακτηρίδια, με εξαίρεση δύο δείγματα, τα υπόλοιπα πέντε είναι στο επιτρεπόμενο όριο 0. Στις μετρήσεις E. Coli είναι όλα 0. Στους Εντερόκοκκους τρία δείγματα είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα είναι 0. Όσον αφορά τον Pseudomonas aeruginosa έχουν όλα τα δείγματα τιμή 0.


ΝΑΥΠΛΙΟ


Όσον αφορά τα Κολοβακτηρίδια, με εξαίρεση ένα δείγμα, τα υπόλοιπα έξι είναι στο επιτρεπόμενο όριο 0. Στις μετρήσεις E. Coli είναι όλα 0. Στους Εντερόκοκκους όλα τα δείγματα είναι στην τιμή 0. Όσον αφορά τον Pseudomonas aeruginosa έχουν όλα τα δείγματα τιμή 0.


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ


Όσον αφορά τα Κολοβακτηρίδια οι τιμές κυμαίνονται από 50 έως 414, το επιτρεπόμενο όριο είναι 200/100ml. Οι τιμές για E. Coli κυμαίνονται από 4 έως 187 και το επιτρεπόμενο όριο είναι 100/100ml. Τέλος, για Εντερόκοκκους κυμαίνονται από 0 έως 124, και το επιτρεπόμενο όριο είναι 100/100ml.


Το ΠΑΚΟΕ μετά από την έρευνα αυτή προτίθεται να απευθυνθεί στον υπουργό περιβάλλοντος και στον εισαγγελέα περιβάλλοντος γιατί η κατάσταση είναι πολύ άσχημη.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΔΩ

No comments: Powered by Blogger.