Μία  φωτογραφία από το σύστημα «Κοπέρνικος» της ΕΕ αποτυπώνει το μέγεθος του σύννεφου σκόνης που έχει ξεκινήσει την πορεία του από τη Σαχάρα και κατεύθυνση προς τη χώρα μας και τα νότια Βαλκάνια.


Το μήκος του σύννεφου σκόνης ανέρχεται σε 800 χιλιόμετρα.