ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΜικρή Αγγελία: Ζητείται βοηθός λογιστή

 Η εταιρεία «Κύβος Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι» με έδρα το Ναύπλιο, αναζητά βοηθό λογιστή/λογίστρια με τα παρακάτω προσόντα:

 
Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή σχετικές πιστοποιήσεις θα εκτιμηθούν.

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (MS Office).

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία.

Προσαρμοστικότητα, αντίληψη και ανεπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας.

Σχετική προϋπηρεσία είναι επιθυμητή.


Η εταιρεία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητα εξέλιξης με διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην παρακάτω διεύθυνση: info@cube.finance.

No comments: Powered by Blogger.