Μια κρίση μπορεί να οδηγεί σε μια ευκαιρία. 

 


Έτσι η οικονομική και καθ’ επέκταση η οικοδομική κρίση ανέτρεψε τους σχεδιασμούς δυο επιστημόνων. Το 2012 στο χωριό Μάνεση κοντά στο Ναύπλιο η Κρίστι Παληού και η Γιούλα Παπαζήση κρέμασαν στον τοίχο τα πτυχία τους από το Πολυτεχνείο, και χωρίς κάποιο σχετικό υπόβαθρο, ξεκίνησαν μια πορεία στον άγνωστο κόσμο της σύγχρονης κτηνοτροφίας. Ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής, παρά τις δυσκολίες του αποτελεί μια σταθερά και μπορεί να εξελιχτεί σε ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα, εξηγεί η κ. Παληού, πολιτικός μηχανικός και νυν κτηνοτρόφος. Αναζητούν νέες δυνατότητες αύξησης της παραγωγής ταξιδεύοντας ακόμη και στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην Παρασκευή γάλακτος και τυριών. Είναι μια σκληρή δουλειά 365 ημέρες τον χρόνο και πιθανώς αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό να εργαστεί.Σήµερα η πρότυπη φάρµα τους, µε συνολικά 1.700 αιγοπρόβατα θεωρείται πρότυπο επιτυχίας και δείγμα επιμονής. Στους στόχους τους εντάσσεται η περαιτέρω γενετική βελτίωση των ζώων και η ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων.