Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας και την προστασία τωv αλιευτικών πόρων, πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος  έλεγχος σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος στην θαλάσσια περιοχή έναντι όρμου Καραθώνας Αργολικού Κόλπου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε:


Οτι αλίευε με μη επιτρεπόμενα στατικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία ποντίζονται στη θάλασσα (παραλληλεπίπεδοι κλωβοί) κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 157/2004 (ΦΕΚ Α΄126) (Αλιεία με ιχθυοπαγίδες).


Κατασχέθηκαν: 


α) Τα παράνομα αλιευτικά εργαλεία (παραλληλεπίπεδοι κλωβοί).


β) Παράνομα αλιευθέντα αλιεύματα


Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.-