ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ


Eurostat - Ανεργία: 16,1% στην Ελλάδα και στο 8,3% στην Ευρωζώνη

 Το Νοέμβριο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,3%, μειωμένο από 8,4% τον Οκτώβριο του 2020, αλλά αυξημένο από 7,4% που ήταν το Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 


Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ των 27 μειώθηκε στο 7,5% το Νοέμβριο του 2020, από 7,6% τον Οκτώβριο 2020 και αυξήθηκε από 6,6% το Νοέμβριο του 2019.


Η Eurostat εκτιμά ότι 15,933 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 13,609 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Νοέμβριο του 2020. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 222.000 στην ΕΕ και κατά 172.000 στην ΕΕ ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019, η ανεργία αυξήθηκε κατά 1,795 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 1,425 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.


Στην Κύπρο η ανεργία μειώθηκε στο 7,8% (35.000 άτομα, 7,6% για τους άνδρες και 8,0% για τις γυναίκες) το Νοέμβριο του 2020 από 10,5% (48 000 άτομα) τον Οκτώβριο του 2020. Ένα χρόνο νωρίτερα η ανεργία ήταν 6,5% (29 000 άτομα). Η ανεργία των νέων ανήλθε στο 21,4% τον Σεπτέμβριο του 2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).


Στην Ελλάδα η ανεργία ήταν 16,1% το Σεπτέμβριο του 2020 (747 000 άτομα, 13,3% για τους άνδρες και 19,7% για τις γυναίκες - τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Ένα χρόνο νωρίτερα η ανεργία ήταν 16,9% (797.000 άτομα). Η ανεργία των νέων ανήλθε στο 33% τον Σεπτέμβριο του 2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).


Σύμφωνα με τη Eurostat, το Νοέμβριο του 2020, 3,171 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,629 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Το Νοέμβριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 17,7% στην ΕΕ και 18,4% στη ζώνη του ευρώ, από 17,5% και 18,0% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 51.000 στην ΕΕ και κατά 64.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 456.000 στην ΕΕ και κατά 398.000 στη ζώνη του ευρώ.


Το Νοέμβριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 7,9% στην ΕΕ, από 8,0% τον Οκτώβριο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 7,1% το Νοέμβριο του 2020, από 7,2% τον Οκτώβριο του 2020. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες μειώθηκε από 8,9% τον Οκτώβριο 2020 σε 8,8% το Νοέμβριο 2020 και από 8,0% σε 7,9% για τους άνδρες.

No comments: 

Powered by Blogger.