ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ


Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα για να εκδώσετε και να δείτε όλες τις βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας


Στα πλαίσια των νέων μέτρων μετακίνησης, ειδικές βεβαιώσεις θα χρειάζονται εργαζόμενοι και μαθητές καθώς η χρήση αποστολής SMS δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και τις ώρες μετακίνησης των πολιτών

 Μπείτε στην ιστοσελίδα  https://forma.gov.gr/ για να δείτε πληροφορίες και να συμπληρώσετε τις ειδικές βεβαιώσεις μετακίνησης. 


Μπερδεμένο; Ίσως. Αλλά για μαθητές και εργαζόμενους οι φόρμες είναι απαραίτητες. Η ιστοσελίδα διαθέτει και αποστολή SMS  μετακίνησης για απλές χρήσης, πχ. βόλτα, αλλά προς το παρόν δεν βρίσκεται σε ισχύ. Θα δείτε όμως αναλυτικές οδηγίες για κάθε μετακίνηση. 


Σε ισχύ από Σάββατο 7/11 06:00. 

No comments: 

Powered by Blogger.