Εις το αριστερόν της εικόνος ποζάρει, ατάραχος, μεγαλοπρεπής και απειλητικός ο μακαρίτης Αλφρέδος Χίτσκοκ. Κρατάει ένα σφαγιασθέν πτηνόν. Δεν προκαλεί τον γέλωτα. Με έναν εύγλωττο – αν και σιωπηλό τρόπο- συμβολίζει την αλόγιστη επιβολή του πολιτισμού μας πάνω στην φύση, μια πράξη κτηνώδη και αμοραλιστική.


Εις την δεξιάν της εικόνος περιλαμβανομένη φωτογραφία, φαίνεται ο ρους ενός ποταμού. Του μοναδικού με συνεχή ροή όλο τον χρόνο σε όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Ο ποταμός αυτός οναμάζεται Ερασίνος,  πηγάζει από το Κεφαλάρι του Άργους και εκβάλλει μετά από διαδρομή 7-8 χιλιομέτρων στον Αργολικό κόλπο.  Η παραποτάμια περιοχή – στα συμβόλαια χαρακτηρίζεται ως Ρουμάνι- βρέθηκε στο στόχαστρο επιδόξων εργολάβων, οι οποίοι με την συνεπικουρία δημοκρατικώς εκλεγμένων περιφερειακών αρχόντων, απεφάσισαν να τον αναμορφώσουν (κοινώς να του αλλάξουν τα φώτα)


Το ποταμάκι αυτό έχει δημιουργήσει εις όλη την παρόχθια περιοχή ένα πλούσιο οικοσύστημα, το οποίο με την σειρά του επηρεάζει μια πολύ μεγαλύτερη έκταση.


Ξαφνικά, εμπνεόμενοι από το ξεπουπουλιασμένο πτηνό του κυρίου Χίτσκοκ, αποφάσισαν ότι το ποταμάκι αυτό απαιτεί «εγκλωβισμό» με «ζαρζανέτια».


Παραθέτω τον ορισμό: Ζαρζανέτια εισί  περιπεπλεγμένα με κοτετσόσυρμα σύνολα λίθων, μεγέθους κοτρόνας τα οποία τα τοποθετούμε όπου μας αρέσει… (εις την περιοχήν μας απαντούν ως διακοσμητικά σε παρόδιες νησίδες στη νέα Εθνική οδό Κορίνθου Τριπόλεως και εσχάτως έχουν γεμίσει με αυτά τα χαντάκια από «παλιό Κολιό» προς «Πανταζής Ρουαγιάλ», για άγνωστο λόγο).


Οι επεμβάσεις αυτές δεν θα γίνουν δωρεάν. Κοστολογούνται 2.000.000 ευρώ (Τζάμπα πράμα, δηλαδή), τα οποία θα εκταμιευθούν από το ΕΣΠΑ…


Ως γνωστόν οι φίλου μου «μενουμευρώπηδες» και «ευρωλιγούρηδες» με έχουν πρήξει για αυτό το φοβερό αναπτυξιακό εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ. Τι είδους ανάπτυξη θα φέρουν καταστρέφοντας έναν βιότοπο; Η μόνη ανάπτυξη που βλέπω δια γυμνού οφθαλμού είναι ο πλουτισμός των όποιων αναλάβουν το προς εκτέλεση έργων … ίσως και κάποιων φίλων τους … (το πληκτρολόγιο έγραψε μόνο του –επηρεασμένο από τον Χίτσκοκ- πολιτικών, αλλά εγώ το διέγραψα.


Τόλης Κοΐνης