Το 1ο και  2ο Λυκείου Ναυπλίου, το Λύκειο Αγίας Τριάδας καθώς και το ΕΠΑΛ Ναυπλίου βρίσκονται από σήμερα το πρωί σε κατάληψη.
 Όπως  ανακοίνωσαν οι μαθητές των τριών λυκείων του Ναυπλίου:


«Η σχολική κοινότητα του 1ου, 2ου  και του ΕΠΑΛ Ναυπλίου κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίζει ότι τα σχολεία την Τρίτη 29/9/2020 θα τελούν υπό κατάληψη. Τα αιτήματά μας είναι λογικά. Σε αντίθεση με καταλήψεις των προηγουμένων ετών, οι οποίες αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην παρακώληση της εκπαιδευτικής λειτουργίας , εμείς επιδιώκουμε μια βιώσιμη λύση αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε στο σχολείο.


Για τους παραπάνω λόγους:


Α) Καταγγέλλουμε ότι η χρήση μάσκας δεν συνιστά επαρκές μέτρο πρόληψης ενάντια στον COVID-19.


Β) Αιτούμεθα να περιοριστεί ο ανώτατος αριθμός ανά τάξη ΑΥΣΤΗΡΑ στα 15 άτομα.


Γ)Τέλος τονίζουμε τον μείζονος επικινδυνότητας  κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό, που συνίσταται από τον συγχρωτισμό των μαθητών  στα ΜΜΕ μεταφοράς κατά την μεταφορά τους προς τα σχολεία και ζητούμε την διάθεση περισσοτέρων οχημάτων προς αποφυγήν τέτοιων φαινομένων»(sic).