ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ


Δημοπρατείται η ανάπλαση τμήματος του παλιού Ναυπλίου


Δήλωση Δημάρχου Ναυπλιέων
Η δημοπράτηση ενός ακόμη πολύ σημαντικού έργου για την ανάπλαση τμήματος της παλιάς πόλης που περιλαμβάνει τις οδούς Παπανικολάου, Φωτομάρα , τις δρομόσκαλες , τα σκαλοπάτια και τα κάθετα στενά αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδιασμού που αφορά όλο το ιστορικό κέντρο. Οι προσφορές ανοίχτηκαν και οι διαδικασίες αναδειξης αναδόχου ξεκίνησαν.

Το έργο Προϋπολογισμού 1.162.000,00 € αφορά στην πεζοδρόμηση και αναβάθμιση της περιοχής μελέτης και περιλαμβάνει την πλακόστρωση της, την επισκευή των μαρμάρινων ή τσιμεντένιων σκαλοπατιών στις δρομόσκαλες, την επισκευή ή συμπλήρωση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή λυμάτων, την αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων καθώς και την ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και κατασκευών.

Η πλακόστρωση τόσο στους δρόμους όσο και στην πλατεία θα είναι ενιαία υψομετρικά καταργώντας την υφιστάμενη ανισοσταθμία με τα πεζοδρόμια ή με την διαμόρφωση στην πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα.
Ενδεικτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: 

Καθαίρεση ασφάλτου, καθαίρεση πεζοδρομίων και διαμορφώσεων, εκσκαφές, επισκευή δικτύων, κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση επιπλέον σωλήνων για μελλοντική υπογειοποίηση άλλων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, αφαίρεση μαρμάρινων σκαλοπατιών, κατασκευή υπόβασης και επανατοποθέτηση, διάστρωση της περιοχής με θραυστό υλικό και οπλισμένο σκυρόδεμα, επισκευή δρομόσκαλων από τσιμέντο με έγχρωμη τσιμεντοκονία, επίστρωση με μάρμαρα σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο, διαμόρφωση προσεγγίσεων και οδεύσεων ΑμεΑ, καθαίρεση παλαιών φωτιστικών, τοποθέτηση νέων επιτοιχίων φωτιστικών σύμφωνα με εγκεκριμένη φωτομετρική μελέτη, καθαρισμός, σήμανση ανάδειξη και φωτισμός διατηρητέων κρηνών, μεταφορά αγάλματος Αγγέλου Τερζάκη, τοποθέτηση μαρμάρινων πινακίδων στα κτίρια με ιστορικά ενδιαφέροντα στοιχεία και λοιπές εργασίες.

Προχωράμε για τα τμήματα που απομένουν Μπουμπουλίνας , Σπηλιάδου, 5 αδέλφια, πλατεία Ψαρομαχαλά (νοσοκομείου) και τα σοκάκια.

No comments: 

Powered by Blogger.