Η κάμερα του καναλιού T3h Maker τρύπωσε μέσα στη μοναχική καστρονησίδα και κατέγραψε όμορφες εικόνες
Μαζί βέβαια με τις όμορφες εικόνες κινητογραφήθηκαν μπάζα και εργαλεία επισκευών. Η ομορφιά όμως παραμένει...όπως και η μοναξιά.